Trainingen

Trainingen en bijeenkomsten sociale veiligheid en gewenst gedrag

Meer en meer bedrijven en organisaties vinden het belangrijk dat de werkomgeving, of die nu fysiek of online is, veilig is. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor hoe medewerkers zich ‘gewenst’ kunnen gedragen, wat dat is en hoe je dat handhaaft of kunt bereiken. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, of dat nu de directeur/c.e.o., manager of medewerker op de vloer is. Bewustwording, met ander woorden, is essentieel

Gerlinda Heywegen is een ervaren spreker voor grote en kleine groepen en geeft sinds een paar jaar ook in company trainingen op dit terrein vanuit haar praktijk als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Het streven daarbij is om samen te werken aan hoe een werkomgeving veilig en prettig kan blijven of worden.

Voor vragen of meer informatie? Neem contact met mij op. info@gerlindaheywegenvertrouwenspersoon.nl

Trainingen medewerkers

Wat is sociale veiligheid in relatie tot werk? Wat is m.a.w. een fijne en veilige werkomgeving? Hoe kun je ervoor zorgen dat de werkplek veilig is of wordt, hoe communiceer je daarover met elkaar?  

In trainingen van 1 of 2 dagdelen is er aandacht voor die drie punten:

  • Sociale veiligheid
  • Communicatie
  • Bewustwording

Naast plenaire sessies wordt er ook in kleinere groepen samengewerkt, in een veilige ambiance. Alle trainingen worden op maat gemaakt.

Trainingen managers/leidinggevenden

Hoe kun je als leidinggevende bijdragen aan een fijne en veilige werkomgeving? Wat is je rol bij het (mede)creëren van die sociale veiligheid, de bewustwording daarvan en de communicatie erover?
Trainingen van 1 dagdeel, desgewenst uitgebouwd naar meerdere kleine sessies. Alle trainingen worden op maat gemaakt.

Sparsessies directie/CEO’s

Directies en c.e.o.’s kunnen nogal eens worstelen met hoe hun bedrijf of organisaties veilig kan blijven of worden. Een vertrouwenspersoon kan vanuit de ervaring in de praktijk helpen om meer bewustwording en inzicht te creëren in die gewenste werkomgeving. Wat zijn triggers, alarmbellen, valkuilen? Hoe kun je daarmee omgaan?

Alle sparsessies worden op maat gemaakt.

In company trainingen veilige werkomgeving

Als vertrouwenspersoon komt Gerlinda vaak in aanraking met melders die hun werk en omgeving als onveilig ervaren. Omdat ze bijvoorbeeld gepest worden, agressief bejegend of seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Gerlinda: “Het lijkt zo simpel om aan te pakken en vaak hoor ik dan ook ‘dan doe of zeg je toch even dit of dat en opgelost is het’.” Als het zo makkelijk was. Maar het sluimert juist vaak en er zijn veel grey areas. Collega’s spreken zich niet uit, niemand weet goed wat te doen. Managers en leidinggevenden en ook HR hebben er een rol in maar hoe vul je die in? En wat kun je als medewerkers onder elkaar doen?

Vanuit haar ervaringen als vertrouwenspersoon biedt Gerlinda trainingen aan voor die medewerkers en ook speciaal voor managers en leidinggevenden waarin bewustwording wordt gecreëerd vanuit de overtuiging dat daar het begin van verandering en uiteindelijk veiligheid ligt. Op maat ontwikkeld naar de specifieke wensen van een organisatie of bedrijf.

Voor meer informatie over mogelijkheden en tarieven mail of bel gerust.